מה המשמעות של BUGCODE_USB_DRIVER ב- Windows?

ה המשמעות של BUGCODE_USB_DRIVER ב- Windows?

שגיאה BODCODE_USB_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) עלולה להופיע במהלך תהליך האתחול עבור Windows Vista, XP ו- 2000 וכן Windows 7 ו -8. משמעות הדבר היא כי אירעה שגיאה לגבי חומרת USB מותקנת, כגון לוח אם וקבצים מצורפים, או שגיאה בטעינת מנהל התקן USB. שגיאה זו גורמת לכיבוי או לאתחול מחדש כדי למנוע נזק ואובדן נתונים שלא נשמרו.

שגיאת BSOD זו מתרחשת גם במחשבים שבהם פועל Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2 כאשר המערכת עוברת ממצב תרדמה בעת שימוש בהתקן USB מרוכב התומך בהשהיה סלקטיבית.

שגיאת BSOD זו מכונה גם "BUGCODE_USB_DRIVER" ו- "STOP 0x000000FE". משתמשים מסוימים של Windows דיווחו על שגיאה זו, אשר מופיעה בדרך כלל על המסך במהלך אתחול המערכת:

משתמשים מסוימים של Windows דיווחו על שגיאה זו, אשר מופיעה בדרך כלל על המסך במהלך אתחול המערכת:

באפשרותך לפתור את בעיית ה- BSOD BUGCODE_USB_DRIVER על-ידי התקנת ערכות Service Pack או התיקונים העדכניים ביותר עבור Windows אשר יפתור את הבעיה באופן ישיר. לאחר שתוריד את התיקון החם מאתר התמיכה של Microsoft, עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי לבדוק אם השגיאה תוקנה.

אם שגיאת ה- BSOD קשורה להתקן USB נכשל, באפשרותך לפתור את הבעיה על-ידי הסרת ההתקן והחלפתו בהתקן שפועל כראוי. עדכון מנהל ההתקן באמצעות הגירסה העדכנית ביותר יסייע גם בשמירה על שגיאה זו.

התקנת עדכוני התוכנה האחרונים של Windows, קריטיים ולא קריטיים, מסייעת גם בפתרון שגיאות BSOD. באפשרותך להתקין עדכונים באופן ידני על-ידי פתיחת Internet Explorer (IE), לחיצה על סמל האבטחה, Windows Update ולאחר מכן בצע את ההוראות וההוראות שעל המסך. אם אתה משתמש ב- IE 7 ומעלה, פתח דפדפן, לחץ על "כלים" ולאחר מכן על "Windows Update".

?ה המשמעות של BUGCODE_USB_DRIVER ב- Windows?